درمان جدید سرطان

درمان جدید سرطان دانشمندان دارویی هوشمند ساخته اند که سرطان  را درمان می کند. این داروی جدید با تقویت گلبول های سفید خون بیمار را به داروی هوشمندی تبدیل می کند که با شناسایی تومورهای سرطانی پیشرفت و رشد آنها را متوقف می کند . در مرحله بعد آن ها را نابود می کند و دیگر اطلاعت بیشتر دربارهدرمان جدید سرطان[…]